Slider

Zhodnocujeme priemyselné odpady

Spoločnosť ECOMAT, s.r.o. podniká v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s iným ako nebezpečným odpadom s dôrazom na železný a neželezný kovový odpad

Svojim obchodným partnerom ponúka komplexné služby v oblasti zhodnocovania priemyselného odpadu.

Spoločnosť ECOMAT, s.r.o.
je držiteľom certifikátu
ISO 9001: 2008.

Certifikat-Ecomat-sk

NAŠE SLUŽBY

Sipka Nákup, výkup, zber, zvoz, preprava, nakládka, prekládka, vykládka, mani- pulácia, vagóno- vanie železného a neželezného kovového odpadu

Sipka Zhodnocovanie (triedenie, delenie, pálenie, strihanie, lisovanie) železného a neželezného kovového odpadu mimo tepelného spracovania

Sipka Preklasifikovanie železného a ne- železného kovového odpadu na druhotnú surovinu

VIAC O SLUŽBÁCH